Brusselstraat 368 Dilbeek

FSMA 0598904625

Brusselstraat 368 Dilbeek

31 MAI

Plăcuțele de înmatriculare “temporare” X și W

by Andrei Iulian Ghinescu

Aceste două plăcuțe sunt denumite plăci de tranzit și au utilizări diferite, astfel:

– placa X este destinată doar exportului unui vehicul și este valabilă 30 de zile calendaristice. În anumite cazuri (scutire de TVA), valabilitatea poate depăși această perioadă.

Persoanele care pot pretinde o placă X sunt:

• persoanele fizice neînscrise în registrul național sau în registrul de așteptare și domiciliate în străinătate și care au achiziționat un vehicul în Belgia în scopul exportului acestuia;

• persoanele juridice stabilite într-un stat membru al UE care nu sunt înregistrate la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) și care au achiziționat un vehicul în Belgia în scopul exportării acestuia;

• persoane fizice care lucrează pentru o companie internațională sau europeană care își are sediul central în Belgia: aceste persoane au cumpărat un vehicul în Belgia cu scopul de a-l exporta (cu condiția ca vehiculul să beneficieze de o scutire de taxe de import și / sau TVA acordată de Finanțele FPS);

• persoanele fizice care au fost înscrise în Registrul național și care, în vederea deplasării în străinătate, au achiziționat un vehicul care beneficiază de o scutire de taxe de import și / sau TVA acordată de FPS Finance;

• persoane juridice care dețin un registru comercial belgian sau care au o unitate în Belgia în conformitate cu legislația internațională, străină sau belgiană, care au achiziționat un vehicul care beneficiază de o scutire de taxe de import și / sau TVA acordată de SPF Finance și destinată exportului către o unitate în străinătate;

• persoane înregistrate în Belgia care, pentru o ședere temporară în străinătate, doresc să-și exporte vehiculul folosit pentru călătorie. Posibilitatea de a obține o placă de export temporară, pentru rezidenții din Belgia, este limitată la o singură placă pe titular pe an.

– placă W este destinată persoanelor care stau temporar în Belgia.

Persoanele care pot pretinde o placă W sunt:

• persoane absente temporar din Belgia;

• persoanele fizice care au reședința principală într-o țară care nu este parte la convențiile de circulație rutieră;

• persoanele care au o procedură în desfășurare pentru a obține un permis de ședere în Belgia;

• persoane înregistrate în registrul de așteptare al unei municipalități belgiene;

• studenți dintr-o țară din afara UE, pe durata studiilor lor în Belgia;

• persoane dintr-o țară din afara UE, aflate în misiune în Belgia în numele unei firme străine, pe durata misiunii lor;

• deținătorii de vize, după ce au cumpărat un vehicul în Belgia, pentru o ședere temporară (idem pentru persoanele care nu au nevoie de viză);

• proprietarii străini ai unui vehicul pe care îl transferă sau l-au transferat în Belgia, fără ca acesta din urmă să poarte o plăcuță de înmatriculare străină valabilă sau să nu fi fost încă asigurați în mod valid.

Perioada de valabilitate a unei înregistrări temporare poate fi prelungită dacă este acordată ÎNAINTE DE DATA CARE ÎNCHEIE VALABILITATEA și dacă condițiile înregistrării inițiale sunt încă valabile atunci când se face cererea de prelungire. Durata totală nu poate depăși durata maximă stabilită prin Decretul regal din 20 iulie 2001 privind înmatricularea vehiculelor.

O nouă placă cu un număr nou este emisă în timpul prelungirii.

Un nou certificat de înregistrare cu noua perioadă de valabilitate va fi emis cu această nouă placă.

Persoana care nu este rezidentă în Belgia

Un nerezident în Belgia trebuie sa indice adresa completă a reședinței sale temporare în Belgia, precum și adresa completă a reședinței sale principale în străinătate. Pentru placa W, trebuie furnizată dovada acestei adrese străine. Pentru ambele plăci X și W, dacă viza este obligatorie pentru țara în cauză, aceasta trebuie prezentată (viza Schengen).

Cu cererea sa de înregistrare, el atașează următoarele documente:

• pașaport original sau carte de identitate, eliberat în străinătate, în ordinea valabilității și însoțită de o traducere oficială;

• un certificat recent și original de ședere în străinătate dacă documentele de identitate nu menționează o adresă;

• un autocolant de asigurare.

La fel ca un nerezident în Belgia, unei companii stabilite într-o țară membră a UE i se poate elibera o placă X, pe baza unui certificat valid care să demonstreze că este stabilită sau înregistrată în străinătate. Acest certificat recent este emis de un organism străin. Trebuie să includă în mod clar numele și adresa companiei, precum și numărul său de TVA , așa cum se menționează pe formularul de cerere de înregistrare.

Incompatibilități cu plăcile X & W

Un vehicul înmatriculat sub o placă X NU mai poate fi înmatriculat ulterior sub o placă temporară de către un alt titular. Obiectivul plăcii X este exportul real al vehiculului. Vehiculul poate fi înmatriculat ulterior sub o placă belgiană obișnuită, după finalizarea tuturor procedurilor de vămuire și TVA.

Un vehicul înmatriculat sub o placă W poate fi ulterior înmatriculat ulterior sub o placă temporară de către un alt titular, înainte de expirarea valabilității actuale .

La sfârșitul perioadei de valabilitate a plăcii W, este încă posibilă doar înregistrarea sub o placă obișnuită.

Utilizare abuzivă

În cazul utilizării greșite a unei plăci X, titularul înregistrării nu va mai putea obține o înregistrare temporară pentru o perioadă de 5 ani, din momentul în care DIV este informat despre fapte.

Mai multe informații puteți obține de la societățile specializate pe furnizarea de plăcuțe de tranzit!

© 2019 Asigurari in Belgia | Toate drepturile rezervate! | Website creat de : Cristina Asan