Brusselstraat 368 Dilbeek

FSMA 0598904625

Brusselstraat 368 Dilbeek

09 IUN.

Ce este și cum funcționează sistemul #bonus-malus?

by Andrei Iulian Ghinescu

Potrivit legislației, orice mașină înmatriculată trebuie să aibă o asigurare de răspundere civilă auto (RCA). În cazul unui accident, compania de asigurări despăgubește pe cel care a avut de suferit din accident (partea vătămată), astfel că cel care produce accidentul nu trebuie să scoată bani din buzunar pentru plata pagubelor provocate.

Companiile de asigurări sunt entități economice care, ca orice societate cu acționariat, se străduiesc sa-și maximizeze profitul, deci cu cât plătesc despăgubiri mai mici și cu cât o fac mai rar, cu atât mai bine pentru ele. In viața reală însă lucrurile stau altfel…, motiv pentru care a fost introdus sistemul de bonus-malus, care in principiu ar trebui sa penalizeze șoferii indisciplinați prin reducerea bonusului și majorarea malusului și sa-i răsplătească pe cei disciplinați prin inversarea operațiilor pentru bonus și malus in cazul primelor de plata pentru #asigurarea obligatorie de tip RCA!

Cu alte cuvinte sistemul bonus-malus permite șoferilor disciplinați sa plătească prime mai mici decât cei indisciplinați, care in funcție de numărul evenimentelor neplăcute vor plăti din ce în ce mai mult.

Care este situația in Romania?
Potrivit normelor Autorității de Supraveghere Fiscală (ASF), în 2019 bonusul maxim constă într-o reducere cu 50% a prețului asigurării RCA, în timp de penalizarea maximă înseamnă o majorare a prețului cu 80%. Iată cum variază clasele de bonus (notate cu B) și cele de malus (notate cu M) în 2019:
a. Clasa bonus-malus
b. Coeficient aplicat prețului asigurării
a. b.
B8 50%
B7 60%
B6 70%
B5 75%
B4 80%
B3 85%
B2 90%
B1 95%
B0 100%
M1 110%
M2 120%
M3 130%
M4 140%
M5 150%
M6 165%
M7 170%
M8 180%

Dacă un șofer, care posedă un autovehicul, nu produce nici un eveniment rutier imputabil lui în anul precedent de asigurare, este recompensat cu o clasă de bonus, respectiv beneficiază de o reducere de 5% la reînnoirea poliței indiferent de asigurătorul pentru care optează ulterior. Fiecare an fără daune va aduce o avansare cu o clasă de bonus până la atingerea nivelului maxim, B8, corespunzător unui discount de 50% la plata poliței de asigurare RCA. Pe de altă parte, același șofer este penalizat cu două clase pentru fiecare eveniment rutier pentru care s-a plătit o despăgubire în anul anterior de asigurare!

Dacă o persoană deține două autovehicule, iar pentru una are clasa B4, iar pentru cealaltă B2, la reînnoirea poliței de asigurare ambele autovehicule vor fi încadrate în clasa cea mai favorabilă de bonus-malus corespunzătoare istoricului de daunalitate al asiguratului, respectiv B4!

© 2019 Asigurari in Belgia | Toate drepturile rezervate! | Website creat de : Cristina Asan